Демир баба теке

Демир баба теке или едно място с великански сили

Било адско време, жегата била натиснала Земята и хората вече изнемогвали. Пръстта се напукала и всичко предвещавало глад и нещастия. Тогава Железният баща разперил длан и „бръкнал“ в скалата. И станало чудо – от каменната паст рукнала животворна вода.  Днес това място се нарича Изворът Петте пръста . А легендата не спира дотук – от мощната длан с пет пръста рукнали пет извора, от всеки един извор се изляла река: Царасар или  Хърсовската река потекла от кутрето му, Лудня и Война – голямизворските реки,  потекли от безименния и средния му пръст, Янлъсча — йонковската река — от  показалеца му и воденската река Чеир дере – от палеца му.  Пет реки, разперени като мощната длан на великана плъзнали към извора Петте пръста, за да се слеят в едно мощно цяло – река, в която Железният баща изплакнал тежката си длан и така дал името й – Чернодланица (Карапанча). След което продължил с чудесата – около свещения извор започнал да гради манастир. С  желязната си касатура разсякъл канарите с един замах, търкулнал една скала и започнал да дяла от нея манастир. Работил, но се уморил и седнал да отмори, когато чул глас да го вика – това бил негов побратим Мъдрецът Стогодишник. Легендата разказва, че Железният баща хвърлил брадвата си на Великана, за да си направи и той манастир и така двамата гиганти започнали да си прехвърлят над хълмовете брадвата и да дялаткамъни и дървета. Завършили строежите – единият от скали, другият от  дървета, сложили им кубета и тогава Железният баща решил, че е време да научи хората на занаяти. Учел ги как да поставят капани, как да ловуват, как сами да си изработват стрели с железни върхове. И  хората го слушали и следвали и придобивали част от силата му.

Демир баба текеТова е легендата за Железния баща или Демир баба. Днес мястото, за което легендата разказва е един от  Стоте национални туристически обекта на БТС . Намира се край село Свещари, Община Исперих, област Разград, Североизточна България.  – част от историко-археологическия резерват Сборяново. Познато е като Демир баба теке, защото се смята, че там е гробът на Железния баща.  Гробът на Демир баба се намира в центъра на седмоъгълното помещение. Мястото се счита не само за свещено, но му се приписват магични церителни сили.

Вашият коментар