скривалището на Васил Левски в Троянския манастир

Да помним Апостола: Гледайте, че ще бъдете отговорни и пред народа, и пред Бога – близо е времето

Заклевам се в Евангелието, в честта си, и в Отечеството си, пред Бога, и пред Чес/т/ното събрание на съзаклятието, че от /в/сичко...

Continue reading