скривалището на Васил Левски в Троянския манастир

Да помним Апостола: Гледайте, че ще бъдете отговорни и пред народа, и пред Бога – близо е времето

Заклевам се в Евангелието, в честта си, и в Отечеството си, пред Бога, и пред Чес/т/ното събрание на съзаклятието, че от /в/сичко, което ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо до смърт и до гроб. 

Заклевам се и обещавам какво полагам за святата тая цел – живот и смърт. Заклевам се и обещавам, безусловна покорност на законите, и ан заповедите на Таен-Централен-Български-Революционний-комитет съвременно мълчание и тайност на делата.  А в противен случай, ако бъда Предател, или престъпник, съгласявам се да бъда прободен от оръжието на това съзаклятие, което има длъжност да ме брани и право да ме съди. Заклевам се!

клетвата на новооглашените - ВАсил ЛевскиТова е част от клетвата на новооглашените, която Дякон Левски съставя. Той е посветил душата и делата си на Бога и хората и в това единение минава целия му живот. Всичко, което прави, което говори, което зове е подчинено на едната любов – към майка България и на едното желание – да я види свободна. И няма милост към предателите и към онези, които забравят предупреждението на Васил Левски, на Апостола „Гледайте, че ще бъдете отговорни и пред народа, и пред Бога – близо е времето“.

Троянският манастир „Успение Богородично“ е едно от местата на българщината, оставило едни от най-сериозните отпечатъци на великия българин – мястото, където той основава таен революционен комитет и защитен от Бога, под носа на заплахите, дръзва да организира съмишлениците си на борба. Когато пристъпиш в стаята, която е била обитавана от Апостола, сякаш усещаш духа му, чуваш гласа му и си припомняш заветите му – силно валидни и днес:

музея скривалище на Левски в Троянския манастир

стая- скривалище на Левски в Троянския манастир
музея скривалище на Левски в Троянския манастир

музея скривалище на Левски в Троянския манастир - бюст на Апостола

скривалището на Васил Левски в Троянския манастир

Вашият коментар