Тримата мускетари постер

6 вдъхновяващи мисли от Дюма-баща

  • Ние често пъти минаваме покрай щастието без да го видим, без да го погледнем…или ако сме го видели и погледнали — то не сме го познали.
  • Злословието и клеветата нямаше да имат такава сила, ако глупостта не им проправяше път.
  • Моите мечти нямат граници — аз винаги искам невъзможното.
  • На този свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване между едно състояние и друго. Нищо повече. Само който е изпитал безгранична злочестина, може да изпита безгранично щастие. Човек трябва да е пожелал да умре, за да разбере колко хубав е животът.
  • Не дървото изоставя цвета, а цветът напуска дървото.
  • Колкото и добре да говориш, ако приказваш прекалено много, в крайна сметка ще започнеш да говориш глупости.