Неиздаваният ръкопис на Симеон Радев

Ir;efk <doel ukrhd„Дипломатическа история на Освобождението на Бъллгария“ на Симеон радев освен като блестящ очерк върху историята на Източния въпрос, може да се приеме и като първата история на балканските народи, описана на фона на поредица от въстания и войни, съпътствани задкулисно и явно с различни дипломатически ходове. И всичко това се случва по време на невероятния национален подем в културния, църковния и революционния живот на българина.

Симеон Радев работи върху творбата си в продължение на две десетилетия,  като дипломатът ни е успял да се добере  до стотици документи, скрити в архивите депа на големите библиотеки във Виена, Мюнхен, Париж, Лондон, Вашингтон, Санкт Петербург, Москва, Брюксел и Букурещ. Някои от тези архиви все още са недостъпни за днешните български изследователи. Благодарение на него ние имаме уникално автентично четиво, събрало в себе си истинска история.

Вашият коментар