Едно изстрадано прозрение за смисъла и същността на най-голямата илюзия

Златимир КОларов романЗа разума и чувствата, за лекарите и хората, за човека-лекар, за човека и човешкото. „ILLUSIO MAGNA“ на проф. Златимир Коларов е една изповед и един страничен поглед, разкриващ съдбата на лекар-самоубиец.

Историята е построена върху истински случай. Тя представлява проникновен интимен разказ за абсурдния наш свят, абсурдния наш живот и абсурдните наши заблуди. Едно изстрадано прозрение за смисъла и същността на най-голямата илюзия…

Романът печели конкурс на Министерството на културата.

Проф. Златимир Коларов е роден през 1954 г. в София. Завършва медицина и десет години работи като лекар и асистент по вътрешни болести в различни градове на страната. Той е ревматолог и е автор на над 500 научни статии и съобщения, отпечатани в български и чужди списания и представени на научни форуми в страната и чужбина, на три самостоятелни научни монографии и на други три в съавторство. Председател е на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартрозa. Проф. Коларов работи в Клиниката по ревматология на Медицинския университет – София. Автор е на поредица от книги в помощ на пациентите с ревматоидни заболявания, както и на художествени произведения – повест, сборник с разкази и романи.

Вашият коментар