ТИм Барсънс Лий за интернет

Създателят на интернет е огорчен от това, в което се превръща мрежата

На 11 март 1989 г. Тим Бърнърс-Лий, британски компютърен програмист, работещ в CERN, Европейската лаборатория по физика на частиците, изпрати предложение за система за управление на информацията . Шефът му отговоря с бележка, на която пише

„неясно, но вълнуващо“.

Това предложение е първата скица на това, което ще се превърне в Световната мрежа, създавайки системата, чрез която функционира  интернет днес.

На 30-ия рожден ден на World Wide Web Сър Тим Бърнърс-Лий публикува открито писмо, с което заявява, че човечеството е длъжно да положи усилия за спасяването на глобалната мрежа. Според него сред негативните страни на интернет са мошениците, както и разпространяването на вражда и ненавист.

Ето и самото писмо:

Днес, 30 години след моето предложение да създаване на система за управление на информацията, половината свят е онлайн. Това е момента да отпразнуваме къде сме стигнали, но също така и възможност да се замислим колко далеч трябва да отидем.

Мрежата се превърна в обществен площад, библиотека, лекарски кабинет, магазин, училище, дизайнерско студио, офис, кино, банка и много други. Разбира се, с всяка нова функция, с всеки нов уебсайт, разделянето между тези, които са онлайн, и тези, които не са, прави още по-наложително  мрежата да стане достъпна за всички.

И докато мрежата е създала възможност, давайки глас на маргинализираните групи, улеснявайки ежедневието ни, в същото това време тя е създала възможност и за измамниците, за онези, които разпространяват омраза, направила е престъпленията по-лесни.

Разбираемо, че много хора се страхуват и не са сигурни дали интернет е едно добро и сигурно място, предвид непрестанните негативни новини. Но като се има предвид случилите се гигантски промени през последните 30 години, би било поразително и невъобразимо да се предположи, че интернет, такъв какъвто го познаваме, не може да бъде променен към по-добро в следващите 30 години. Няма да ни провали мрежата, ние ще се провалим в мрежата, ако не спрем негативните процеси.

За да се справим с проблемите, трябва  очертаем и разберем всеки един. Виждам три източника на дисфункция, засягащи интернет днес:

  1. Умишлени, злонамерени намерения като спонсорирани от държавата хакерство и атаки, престъпно поведение и онлайн тормоз.
  2. Системен дизайн, който създава извратени стимули, където се жертва потребителската стойност, като например рекламни модели за приходи, които търговско възнаграждават clickbait и вирусното разпространение на дезинформация.
  3. Непреднамерени негативни последици от доброжелателен дизайн, като възмутен и поляризиран тон и качество на онлайн дискурса.

Първата категория е напълно неприемлива и за да я регулираме можем да създадем както закони, така и код, с помощта на който да минимизираме това поведение, точно както винаги сме правили офлайн. Втората категория изисква от нас да се направи редизайн на системите по начин, който води до промяна на стимули. Последната категория изисква изследвания, за да се разберат съществуващите системи и да се моделират възможни нови или да се оправят тези, които вече имаме.

Не можете просто да обвините едно правителство, една социална мрежа или човешкия дух. Опростените разкази рискуват да изтощават енергията ни, докато преследваме симптомите на тези проблеми, вместо да се фокусираме върху техните истински причини. За да постигнем това, ще трябва да се обединим като глобална уеб общност.

В ключови моменти поколенията преди нас се засилиха да работят заедно за по-добро бъдеще. С Всеобщата декларация за правата на човека различните групи от хора са успели да постигнат съгласие по основните принципи. Със Закона за морето и Договора за космоса ние запазихме нови граници за общото благо. Сега, тъй като мрежата променя нашия свят, ние имаме отговорност да се уверим, че тя е призната за човешко право и построена за общественото благо. Ето защо Уеб Фондацията работи с правителства, компании и граждани за изграждането на нов Договор за Мрежата .

Този договор стартира в Лисабон на Web Summit, обединявайки група от хора, които са съгласни, че трябва да установим ясни норми, закони и стандарти, които са в основата на мрежата. Тези, които я подкрепят, одобряват нейните начални принципи и заедно разработват специфичните ангажименти във всяка област. Нито една група не трябва да прави това самостоятелно и всички данни ще бъдат оценени. Правителствата, компаниите и гражданите допринасят за това и ние се стремим да постигнем резултат по-късно тази година.

Правителствата трябва да преведат законите и разпоредбите за дигиталната ера. Те трябва да гарантират, че пазарите остават конкурентоспособни, иновативни и отворени. И те носят отговорност за онлайн защита на правата и свободите на хората. Имаме нужда от открити уеб шампиони в рамките на правителството – държавни служители и избрани длъжностни лица, които ще предприемат действия, когато интересите на частния сектор застрашават общественото благо и които ще се изправят срещу защитата на отворената мрежа.

Компаниите трябва да направят повече, за да гарантират, че преследването на краткосрочна печалба не е за сметка на правата на човека, демокрацията, научните факти или обществената безопасност. Платформи и продукти трябва да бъдат проектирани с оглед на личния живот, многообразието и сигурността. Тази година видяхме, че редица технически служители се изправят и изискват по-добри бизнес практики. Трябва да насърчим този дух.

И най-важното от всичко е, че гражданите трябва да търсят отговорност от компаниите и правителствата за поетите от тях ангажименти и да изискват и двете да зачитат мрежата като глобална общност с гражданите в нейната същност. Ако не изберем политици, които защитават свободна и отворена мрежа, ако не насърчаваме конструктивни онлайн разговори, ако продължим да кликваме на съгласие, без да изискваме спазването на нашите права, ние се отказваме от отговорността си да поставим тези въпроси в приоритетния дневен ред на нашите правителства.

Борбата за мрежата е една от най-важните каузи на нашето време. Днес половината от света е онлайн. По-спешно от всякога е да се гарантира, че другата половина не е изоставена офлайн, и че всеки допринася за мрежа, която насърчава равенството, възможностите и творчеството.

Договорът за мрежата не трябва да е списък с бързи поправки, а процес, който сигнализира за промяна в начина, по който разбираме отношенията си с нашата онлайн общност. Трябва да бъде достатъчно ясно, за да действа като водеща звезда за пътя напред, но достатъчно гъвкава, за да се адаптира към бързия темп на промяна в технологиите. Това е нашето пътуване от дигитален юношество до по-зряло, отговорно и приобщаващо бъдеще.

Мрежата е за всички и колективно притежаваме властта да я променим. Няма да е лесно. Но ако сънуваме малко и работим много, можем да получим мрежата, която искаме.

Сър Тим