Седем новели, девет приказки или един роман за трудния път на едно дълго завръщане

Седем новели, девет приказки или един роман за трудния път на едно дълго завръщане. За Христос и неговите ученици.

И още нещо…

 

Откъс от романа „Безкрайни бели полета” :

 из Втора (последна приказка) за художника и музиканта

Докато разсаждали цветята, двамата приятели често спорели.
–    Музикантът е несретник – казвал цигуларят.
–    А художникът е мъченик – отговарял му художникът.
–    А хората? – попитал веднъж музикантът. – Какво са хората тогава?
–    Хората ли? – замислил се художникът.: – Не знам какво са хората, но ги виждам със сърцето си. Очакват някой да ги дари със светлина и да ги избави от тъгата – и поръсил семената на един лотос и две бели лилии в глинен съд с вода.

За автора:

Проф. Златимир Коларов е роден през 1954 г. в София. Завършва медицина  и десет години работи като лекар и асистент по вътрешни болести в различни градове на страната. Той е ревматолог, автор е на над 500 научни статии и съобщения, отпечатани в български и чужди списания и представени на научни форуми в страната и чужбина, на три самостоятелни научни монографии и на други три в съавторство. Председател е на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартрозa. Проф. Коларов работи в Клиниката по ревматология на Медицинския университет – София. Автор е на поредица от книги в помощ на пациентите с ревматоидни заболявания, както и на художествени произведения – повест, сборник с разкази и романи.