музиката помага на математиката

Музика, физика, химия, математика, биология…Отличен!

Музиката влияе не само на усвояването на математиката, но и на физиката, биологията и хуманитарните науки. Децата, които се учели да свирят на някакъв инструмент, изпреварват връстниците си с около година по ниво на знания и умения във всички дисциплини.

Това твърдение е на канадски специалисти, които достигнали до този извод, сред като изследвали ученици от гимназиалните класове. Данните от проучването бяха публикуавни от Journal of Educational Psychology  и те сочат, че според специалистите учениците, които се занимават с музика, много по-добре се представят на математически или езикови изпити.

Тази закономерност е забелязана отдавна, но изследователите от университета в Британска Колумбия решили да проверят доколко убедителна е тя. Те наблюдавали над 100 хиляди ученици, които полагали изпити, 13% от тях се занимавали с музика. Занимаващите се с музика показали по-високи резултати.