Световен ден на поезията, Артквартал

Напиши ми поема, поете

 

***

Напиши ми поема, поете,
поема с ухание на цвете…

Нека е нежна като ромол поточен,
нека е остра като сабя наточена.
Нека е силна като дива кобила,
Нека е топла като майчица мила.

Напиши ми поема, поете,
поема с ухание на цвете.

Напиши я за мене, реалната,
как се нося из залата, балната,
а в косите ми слънце играе
и онзи граф, в ъгъла, за любовта ми ридае.

Напиши ми поема, поете,
поема с ухание на цвете.

Казваш – свършило ти е мастилото
и угаснало на вдъхновението кандилото?
На музата ти срокът е изтекъл,
а лаптопът ти работи само в петък?

Нищо!

отиди там, на поляната,
сложи лист на коляното

Напиши ми поема, поете,
нека да ухае на цвете!

автор: Бени Хюбнер