Кръгът Мисъл, Яворов, Пенчо Славейков

Яворов спечелил облог срещу Славейков

Приживе Яворов разказвал на приятели, между които и академик Михаил Арнаудов, за облог между него, Пенчо Славейков и Петко Тодоров. Тримата творци имали задачата да пресъздадат по свой начин една, посочена от Пенчо Славейков фолклорна тема. Това бил един своеобразен – „импровизиран“ само между тримата писатели, художествен конкурс. С условие, в определен срок, всеки да представи личната си творба.Яворов единствен подходил съветниците към облога и удържал на думата си и -донесъл своята песен, която била публикувана на страниците на списание „Мисъл“ през 1901 година. Своето произведение „Павлета делия и Павлетица млада“ Яворов посвещава „Пенчу Славейкову“, което е още едно косвено свидетелство за взаимната връзка между двете сходни балади.

Пенчо Славейков, от своя страна, не спазил уговорения срок и неговата балада – „Гурбетчия“ се появява чак 6 години по-късно. А Петко Тодоров така и не написал идилия.

Академик Арнаудов оценява различно и очевидно съвсем безпристрастно  творбите на Яворов и славейков: „За мен няма съмнение – пише той, че Яворв е бил по-щастливо вдъхновен от по-стария си събрат и че неговата версия остава по-вярна на духа на народната песен.“

Неслучайно още през 1918 година немският преводач на Яворов – Рода Рода го нарича – „един от най-великите поети на всички времена и народи“.