Ще ти разкажа приказка – един конкурс, който предизвиква въображението на децата

 Шесто издание на Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка” организира дирекция “Култура” на Столична община  .  В конкурса могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Темата е свободна, като всеки автор може да участва с приказка  с дължина до три печатни страници). Тя трябва да бъде изпратена в четири екземпляра, в запечатан плик, като върху всеки от четирите екземпляра трябва да бъдат изписани  личните данни на участника  (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка).
Награди (за двете възрастови групи):
Първа награда – лаптоп
Втора награда – таблет
Трета награда – таблет
Поощрение – книги

Творби ще се приемат до  17ч. 20 декември 2016 г. (включително) в Деловодството на Дирекция “Култура” или изпратени по пощата (важи пощенското клеймо) на адрес:
София 1000
пл. “Славейков” №4
Дирекция “Култура” 
За конкурса “Ще ти разкажа приказка”

Отличените творби ще бъдат издадени в сборник. Награждаването на победителите и представянето на сборника с приказките им ще се състои през първата половина на 2017 г.

 

 

Вашият коментар