Театър 199 обявява 7-то издание на конкурса за пиеса „Славка Славова“

Театър 199 стартира седмото издание на конкурса за написване на камерна пиеса  на името на голямата българска актриса Славка Славова.  Текстовете трябва да бъдат на съвременна тематика за до четири действащи лица. Наградният фонд е 5 000 лева като връчената награда ще бъде една.

Конкурсът е за млади автори (до 39 годишна възраст) и изискването към текстовете им е да не са публикувани под каквато и да било форма, включително в  Интернет или на електронен носител, да не са участвали в други конкурси за драматургия и да не са поставяни на сцена.

Драматургичните текстове трябва да предполагат спектакъл, можещ да се вмести в рамките на 90 сценични минути.

Условия

Пиесите, участващи в конкурса, трябва да предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути.
Те не трябва да са:
– публикувани под каквато и да било форма, включително в Интернет или на електронен
носител;
– участвали в други конкурси за драматургия;
– поставяни на сцена.

Авторите:

– не трябва да са по-възрастни от 39 години;
– могат да участват в конкурса само с една творба;
– с участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното ѝ представяне на друг театър в срок от 12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199 „Валентин Стойчев“.

Провеждане на конкурса

– Журито ще отличи не повече от една пиеса.
– Конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата.
– Текстът се предлага в разпечатан вид (12-14 пункта на шрифта) и по желание на автора в електронен вариант за евентуалното му представяне в уебстраницата на театъра след обявяване на резултатите и при съгласие на автора.

Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация:

1. Заглавието на творбата;
2. Името на автора;
3. Неговият ЕГН;
4. Телефон за контакт

Срокове

Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 31.01.2022 г.
Текстове, изпратени като препоръчана пратка по пощата трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 31.01.2022 г. и да бъдат адресирани както следва:

София 1000; ул. „Славянска“ 8;
Театър 199 „Валентин Стойчев”; За Конкурса „Славка Славова“.
Приемането на текстове се извършва в Администрацията на Театър 199 „Валентин Стойчев“
всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2022 г. на уебстраницата на Театър 199 „Валентин Стойчев“ и чрез електронните и печатни медии, партньори на театъра

С участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното й представяне на друг театър в срок от 12 месеца след  излизане на премиерата в Театър 199 „Валентин Стойчев”.

Повече и по-подробна информация може да бъде получена на тел. 9870-872  /14.00-16.00 ч./


От 2005 г. Театър 199 обявява конкурс за камерна пиеса на съвременна тематика на името на актрисата Славка Славова. В изданията са печелили пиесите „Жарава“ от Димитър Кабаков (2005 г.), „Малка пиеса за детска стая“ от Яна Борисова (2007 г.), „Гарванът“ от Калина Попянева и „Колекционерката“ от Радослав Чичев (през 2009 г. по изключение наградата се присъжда на две заглавия), „Сълза в супермаркета“ от Николай Гундеров (2013 г.); „Кроасан“ от Мартин Колев (2016 г.); „Боклук“ от Елена Телбис (2019 г.).