Очите на Бога в Преходна

Очите на Бога от пещерата Проходна

Природата е най-изумителният творец, чиито творения човекът често не цени подобаващо. Те обаче винаги свързват неземното със земното, човешкото с божественото. Когато тръгнеш от Луковит към Карлуково, ще видиш табелката за село Румянцево. На пръв поглед – поредното българско село, може би поредното изоставено от Бога място. Всъщност – не, това е мястото, където Бог гледа и вижда. Там се намира пещерата Проходна, която е най-дългият пещерен тунел в България, с дължина 365 метра и височина на входовете 56 метра.

ВПещерата има естествено осветление поради „капризите на природата“. В средната зала ерозията е образувала два процепа, две почти еднакви по големина дупки с формата на очи, поради които феноменът е наречен „Очите на Бога“, „Окната“ или „Божиите очи“. От древността до днес, пещерата е смятана за благословено от Бога място, поради което в нея са се извършвали редица ритуали, свързани с плодородието и благоденствието. В деня на пролетното равноденствие слънчевите лъчи падат под специфичен ъгъл, окйто прави двете божии очи да искрят. Това е и денят, в който се извършва и пролетната ритуалност.

През 1962г. пещерата Проходна е обявена за природна забележителност. Уникалността й я е превърнала и въф филмова площадка. Тук са снимани лентите „Време разделно“, „Сирна неделя“, „По следите на капитан Грант“и др.

Вашият коментар