Театър 199 обявява конкурс за каменна пиеса

Конкурс за пиеса обявява театър 199

Петото издание на конкурса  на името на голямата българска актриса Славка Славова  за написване на камерна пиеса стартира Театър 199.  Текстовете трябва да бъдат на съвременна тематика за до четири действащи лица. Наградният фонд е 5 000 лева като връчената награда ще бъде една.

Конкурсът е за млади автори (до 39 годишна възраст) и изискването към текстовете им е да не са публикувани под каквато и да било форма, включително в  Интернет или на електронен носител, да не са участвали в други конкурси за драматургия и да не са поставяни на сцена.

Драматургичните текстове трябва да предполагат спектакъл, можещ да се вмести в рамките на 90 сценични минути.

Конкурсът е анонимен и авторите трябва да изпращат своите драматургични текстове в разпечатан вид, като върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата. Ако авторът желае, може да изпрати текста си и в електронен вариант за представянето му на уебстраницата на театъра след обявяване на резултатите. Текстове, изпратени единствено в електронен вариант няма да участват в конкурса. Всички, които желаят текстовете им да се включат в конкурса, трябва да ги изпратят в Театър 199 не по-късно от 31.01.2017 г. Текстове, изпратени като препоръчана пратка по пощата трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 31.01.2017 г.  Адресът за изпращане по пощата е : София 1000; ул. “Славянска” 8; Театър 199 „Валентин Стойчев”; За Конкурса “Славка Славова”.

Всеки изпратен текст  трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация: заглавие на творбата; име на автора; ЕГН на автора; телефон за контакт.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2017 г.  на специална пресконференция с участие на медиите, както и на уебстраницата на Театър 199 „Валентин Стойчев”.

С участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното й представяне на друг театър в срок от 12 месеца след  излизане на премиерата в Театър 199 „Валентин Стойчев”.

Приемането на текстове се извършва в Администрацията на Театър 199 „Валентин Стойчев” всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Повече и по-подробна информация може да бъде получена на тел. 9870-872  /14.00-16.00 ч./

Вашият коментар