В самия себе си човек трябва да влиза въоръжен до зъби – 6 цитата от незабравимия Валери Петров

  • Каквото и да прави злото, то е нетрайно.
  • Високата поезия е много проста и веднага се усеща истински почувстваното. То безпогрешно се отличава от данъка, който се плаща на модите в изкуствата.
  • Все пак ми се струва, че смисълът на живота е в самия него. Защо се плашим от небитието?
  • Двете начала Красиво и Добро, според мен, вървят винаги заедно и аз не мога да си представя, че човек може да създава красота – А какво е изкуството, ако не това? – без да буди и доброто у читателя, зрителя, слушателя?!
  • Светът, в който живеем, наистина е ненормален, дълбоко несправедлив, жесток, вие знаете. Но пък изкуството винаги е било – освен отражение на съществуващото – още и сражение за нещо друго, по-добро от него. И аз мисля, че дълг на всеки човек на изкуството е да участва в това сражение с малките си сили.
  • Не само българинът е в криза, но и цялото човечество. То си я причини със своята алчност и жестокост.

Вашият коментар