В другата стая

Когато мълчанието натежи
значи е време за тръгване.
Не живея във минали дни,
нито в настояще посърнало.

Когато мълчанието се заседи
отивам във другата стая.
Чувствата оставят следи –
това дори ти го знаеш.

Когато мълчанието натежи
значи за думи е късно.
Две мълчаливи сълзи
от празния поглед извръщат се.

Празнотата възкръсва,
когато за думи е късно.

Вашият коментар