поезия от Блага Димитрова

Блага Димитрова – чувствата, които не може да изрече изкуственият интелект

Да се чувстваш нужен. Въпреки всичко.

Да бързаш за някъде, да носиш нещо, да вярваш, че те чакат, че без тебе не могат, че се взират в далечината идеш ли.
Да изненадаш света с някакво откритие. Но аз нищо не носех освен едно опетнено име.
Никой не ме чакаше, никой не гледаше жадно към пътя, да се задам, не броеше минутите.
Скоростта, с която летях, се превърна в сух, безплоден вятър.
Скорост, скорост към нищото, опустошителна като суховей.
Целият ти досегашен живот пробягва мълнийно пред очите ти.
Искаш да се вкопчиш в нещо, да се задържиш на ръба на пропастта.
Не е възможно да бъдеш излишен на тоя свят.
И последният човек е нужен някъде, някому, за нещо.
При един разклон мислите ми се отбиха по страничен път, завъртяха се с гумите на друг камион към един друг ден, в който и аз някъде бях нужна …
Това са думи на големия български творец, Блага Димитрова – думи, в които пулсира душата на човек, жена, поет. Преминали през времето, за да са все още нужни, както е нужно и нейното творчество – като дишането, което е така нормално и така специално.
Днес споделяме три стихотворения на голямата българска поетеса и писателка, намерили място в стихосбирката й „Лабиpинт“:

Мечта

Живея в преходим хол.
Пиша в преходим хол.
Спя в преходим хол.

Излизат и влизат през мен.
Тъпчат по моите думи.
Минават през моите сънища.

Прекъсват срещите ми насред.
Прогонват моите мъртви.
С отворен клепач довършвам съня.

Преходима съм и аз.

Нахълтват. Завихря се продух.
Мислите ми се разхвърчават,
събирам ги лист по лист.

На листа – следа от подметка,
на другия – дупка от фас,
а третият – размазан от сълзи.

Не плача. Аз ли? Не, никога.
Но в хола все се разсейвам,
както на летище – транзит.

Силя се да се съсредоточа.

Какво бях тъкмо за какво…
Отплесквам се пак по тая
натрапчива, нелепа мечта:

Ах, самостоятелна стая!
Варосани, голи стени.
Безкрайно пространство навътре.

Прозорец към сляп калкан
без поглед отвън, без бинокъл,
без слънчево зайче в окото.

Без отсечен тополов зов.

Без вестник, подпъхнат под прага,
без радио, без телевизор,
с отрязана жица от телефон.

Без настойчиво почукване.
Без агресивен букет.
Без двучасови „Пет минутки!“

Мой неприкосновен свят,
населен със собствени мисли,
с независими свои слова.

Най-сетне! Какво съм? Съм ли?

И тъкмо да се проумея,
вратата приклещва мечтата ми,
въпросът – съсечен с въпрос:

– Колко ли е часът? –
Ох, понеже съм преходима,
през мене изтича времето.

Жив часовник съм аз.

Забравих най-важното, боже!
Да зазидам единствената врата
на своята самостоятелна стая.

Метаморфози

По независещи от мен причини.

Отдавна не пътувам по света.
Превръщам се в растение –
ръкоположена съм в по-висш ранг.

Вися на нокти върху канари,
из цепки вкопчвам корени,
през сламчица бозая земен сок.

Скосени пластове над пропастта
крепя срещу ерозия
с конвулсни мускули в солена пот.

И голото, пресъхнало небе
бода с високи шипове –
да му прелея от мъзгата кръв.

Неутолимо пия светлина
през всяка пора, зяпнала
като черпак към слънчевия вир.

И вдишвам сълзотворен, давещ смог,
просмуквам го през себе си –
да го издишвам в струйка кислород.

Отровите се утаяват в мен.
И ще гнездят снежинките
в един ръждив, четинест пущинак.

Ще свири вятър в звънкото стебло,
ще ми разнася мъката,
додето за запалки ме сберат.

Ще лумна в огън, ще излитна в дим
и по света развеяна,
свободно ще пътувам с хвойнов дъх.

1986

Компютърът

Компютърът от пето поколение
най-спокойно може да напише
стихотворение по поръчка
според правила, програми, варианти:
логично или безсмислено,
асоциативно или несвързано,
метафорично, сложно, абсурдно,
идейно – всякакво.

Компютърът да се пръсне – не може
и никога няма да може да роди
стихотворение непрограмирано,
ненадейно долитнало отникъде,
непредвидено, необяснимо, сънищно,
нарушило вездесъщите правила,
обратно на всички обратности,
с детски въпрос:

– Защо? А защото… защо?

* * *

След неутронната бомба
компютрите ще оцелеят
и ще изпълняват програми.
Планетата пуста, плешива,
безлюдна, безлистна,
безптича, безгласна,
ще щрака, ще цъка. ще изчислява,
ще акумулира памет, памет –
кълбо-колос от памет.
За кого ли?

1985